Historia

El Cal Ramon va ser des dels seus inicis propietat de la família Agell.

Neix com a hostal allà per finals del 1800. En els baixos es guardaven els carros amb els cavalls.

A principis del 1900, es va transformar en cafè.

No va ser fins l'any 1984 en què la família Agell - Marfà el va convertir en restaurant i el porten fins avui.

Translate »